Wat is een taalcafé?

Taalcafés zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar nieuwkomers samenkomen om Nederlands te spreken. Onder leiding van een taalvrijwilliger spreken zij in groepjes over een bepaald actueel thema.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur